VIREO füsioterapeutide poolt osutatud füsioteraapia ja massaaži teenused ning treeningud on erisoodustusmaksu vabastusega, sest kõik meie spetsialistid omavad kutsealast kõrgharidust ja/või kutsetunnistust. See on oluline juhul, kui tööandja tasub oma töötajate spordi- ja tervisekulusid. 

VIREO (OÜ M.R. Therapy) omab ka tervishoiuteenuse osutamise luba L02970

Erisoodustusmaksu vabastust saab kasutada:

  • taastusravi teenustele, mille hulka kuuluvad taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi ja kliinilise psühholoogi teenused. Neid teenuseid ei maksustata erisoodustusena kui spetsialistil on kutsetunnistus ja/või kutsealane kõrgharidus. Soovi korral lisame arvele meie spetsialistide pädevust kinnitava info.  
  • Maksuvabastus nähakse ette ka sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutustele.
  • Erisoodustusena ei maksustata osavõtutasu avalikust rahvaspordiüritusest (nt jooksu-, ratta- või suusamaraton). Avalikeks rahvaspordiüritusteks loetakse neid ürituste sarju ja üksiküritusi, kus on võimalik osaleda kõikidel soovijatel.

Hüvitise saaja ja suurus

Kõikide loetletud kulude peale kokku on maksuvaba piirmäär ühe töötaja kohta 100 eurot kvartalis. Kui 100 eurot ühes kvartalis ära ei kasutata, siis ei ole võimalik seda edasi kanda järgmisse perioodi. Samuti ei ole lubatud ühe töötaja piirmäära üle kanda teisele töötajale. Kui töötaja töötab mitme tööandja juures, on igal tööandjal õigus tasuda töötaja tervise edendamisega seotud kulutusi maksuvabalt 100 euro ulatuses kvartalis.