Asendravi taastusravi osa, mida osutatakse füsioteraapia, koduõenduse või hooldusteenuse raames, tavaliselt voodihaigetele. asendravi

Asendravi on haige väärasendite vältimine ja vähendamine voodirežiimi perioodil. Liikumisvõimeline inimene otsib alati ise mugava ja õige asendi. Kui haige ei saa ennast ise liigutada, peab hooldaja talle sobiva asendi leidma. Selleks kasutatakse patju või spetsiaalseid abivahendeid. Asendi valimisel peab esmalt jälgima, et haige saaks vabalt hingata ning et südamel ei oleks liigset koormust.

Asendravi puhul on tähtis, et füsioterapeut või hooldaja, juhendaks perekonda voodihaiget õigetesse asenditesse sättima.