Füsioteraapia algab alati füsioterapeutilise hindamisega, mille eesmärk on saada usaldusväärset teavet kliendi tervislikust seisundist.

Füsioteraapias kasutatakse erinevaid hindamis- ja mõõtmismeetodeid:

  • rühi vaatlus
  • anamneesi võtmine ehk haiguse/probleemi põhjuste väljaselgitaminetaastusravi
  • palpatsioon- on keha uurimine puute abil. Palpatsiooniga hinnatakse luu ja pehme koe kontuure, lihaste toonust, naha temperatuuri ja omapära;
  • mõõtmised või hindamised, millega hangitakse infot inimese tegevus- või sooritusvõimest nagu näiteks toimetulek igapäevaste tegevustega (riietumine jms), liigeste liikuvuse ja vastupidavuse kohta.

Füsitoterapeutilise hindamise eesmärk on ülesse leida probleemi põhjus(ed), et seejärel planeerida, millised sekkumised on vajalikud probleemi kõrvaldamiseks või leevendamiseks.

Füsioterapeutilist hindamist kasutatakse kogu füsioteraapia protsessi jooksul korduvalt, et hinnata kas füsioteraapia mõjul on toimunud muutusi ning millises ulatuses. Hea tava on füsioterapeutilise hindamise raames saadud info dokumenteerida. Kuna tegemist on tervist puudutavate andmetega, st delikaatsete isikuandmetega, siis selleks et koguda ja säilitada neid andmeid, on vajalik kliendi nõusolek. Vastava nõusoleku vormistame meie füsitoeraapia teenuse osutamise lepingus esimesel kohtumisel.

Me hoiame klientide tervisega seotud andmeid ainult digitaalselt ning ei edasta infot kolmandatele isikutele.