„Kroonilise valuga tööealiste inimeste tegevusvõime taastamise rehabilitatsiooniprogramm“

Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk: Programmi jooksul või selle läbimise järgselt on kroonilise valuga inimese tegevus- ja töövõime paranenud ning inimene on võimeline tööle naasma ja/või jätkama tööeluga.

Alaeesmärgid:

 • Klient saab aru oma tervislikust seisundist ja iseenda rollist tervise hoidmisel ja paremaks muutmisel.
 • Kliendil on vähenenud hirm sooritada tegevusi, mida ta seostab valu tekkimisega. Klient oskab kasutada valuvabasid asendeid ja liikumisi.
 • Kliendi toimetulek stressiolukordadega on paranenud, ta on emotsionaalselt tasakaalukam ja motiveeritud säilitama oma tegevus- ja töövõimet. Suhted on paranenud.
 • Kliendi igapäevane liikuvusaktiivsus ja koormustaluvus on suurenenud, seeläbi on paranenud ka töövõime.
 • Krooniline valu on taandunud ja ei häiri kliendi igapäevatoimingute tegemist. Klient töötab või otsib aktiivselt tööd.

Rehabilitatsiooniprogramm kestab kokku 28 nädalat, 2-3 tundi teenuseid nädalas.

Programmi etapid:

 • Esmane kohtumine programmi läbiviivate spetsialistidega: füsioterapeut, psühholoog, sotsiaaltöötaja. Iga spetsialist viib läbi algtaseme hindamise RFK alusel. 2 nädala jooksul 3 tundi.
 • Sekkumise I etapp, kestvus 12 nädalat – individuaalteenused
 • Sekkumise II etapp, kestvus 12 nädalat – individuaal- ja grupiteenused
 • Tulemuste hindamine vahetult programmi lõpus iga spetsialisti poolt ja kokkuvõtete tegemine. 2 nädala jooksul 6 tundi.
 • Tulemuste hindamine 6 kuud pärast programmi lõppu.

Oodatavad tulemused kliendi jaoks:

 • Klient mõistab oma tervislikku seisundit ja on motiveeritud ise oma tervist hoidma
 • Kliendil ei ole hirmu olla aktiivne ja sooritada erinevaid tegevusi. Ta oskab kasutada valuvabasid liikumisi.
 • Kliendi stressitase on vähenenud, ta on emotsionaalselt tasakaalukam, tema suhted on paranenud.
 • Kliendi liikumisaktiivsus ja koormustaluvus on paranenud, tema töövõime on tõusnud.
 • Valu ei häiri kliendi igapäevatoiminguid ja töötamist

Teenused toimuvad Tartus, VIREO nõustamise ja grupitöö ruumides. Vajadusel toimub töökeskkonna hindamine ja nõustamine töökohal.

 • Aleksadri 8, Passaaži hoone Tartu kesklinnas
 • Turu 2, Tasku Meditsiinikeskuses Tartu kesklinnas
 • Ihaste tee 7, A Le Coqi spordimajas, Tartus Annelinnas

Programmiga liitumine

 • liituda saavad vähenenud töövõimega inimesed
 • tööealised inimesed, kes töötavad, on töötud või õpivad
 • liituda saavad inimesed, kellel on kroonilised valud, mis on seotud lihas-skeletisüsteemiga
 • liituda saavad inimesed, kes on motiveeritud aktiivselt osalema rehabilitatsiooniprogrammis ning ellu viima spetsialistidega kokku lepitud eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi.

Lisainfo:

e-post: info@vireo.ee
tel: 5599 1100


REGISTREERUMINE

Ees- ja perekonnanimi (*)

Isikukood (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Töötukassa kliendi nr (*)

Asukoha eelistus
Raatuse Tervisekeskus - Raatuse 21Tartu Tervisekeskus - Mõisavahe 34c

Lisainfo (töötukassas püsistatud rehabilitatsiooni eesmärk ja muu info)

Olen teadlik, et töölase rehabilitatsiooni teenusele kehtib 24h loobumisereegel. Hilisemal broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel tuleb tasuda teenuse eest hinnakirja alusel