„Kroonilise valuga tööealiste inimeste tegevusvõime taastamise rehabilitatsiooniprogramm“

Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk: Programmi jooksul või selle läbimise järgselt on kroonilise valuga inimese tegevus- ja töövõime paranenud ning inimene on võimeline tööle naasma ja/või jätkama tööeluga.

Alaeesmärgid:

 • Klient saab aru oma tervislikust seisundist ja iseenda rollist tervise hoidmisel ja paremaks muutmisel.
 • Kliendil on vähenenud hirm sooritada tegevusi, mida ta seostab valu tekkimisega. Klient oskab kasutada valuvabasid asendeid ja liikumisi.
 • Kliendi toimetulek stressiolukordadega on paranenud, ta on emotsionaalselt tasakaalukam ja motiveeritud säilitama oma tegevus- ja töövõimet. Suhted on paranenud.
 • Kliendi igapäevane liikuvusaktiivsus ja koormustaluvus on suurenenud, seeläbi on paranenud ka töövõime.
 • Krooniline valu on taandunud ja ei häiri kliendi igapäevatoimingute tegemist. Klient töötab või otsib aktiivselt tööd.

Rehabilitatsiooniprogramm kestab kokku 28 nädalat, 2-3 tundi teenuseid nädalas.

Programmi etapid:

 • Esmane kohtumine programmi läbiviivate spetsialistidega: füsioterapeut, psühholoog, sotsiaaltöötaja. Iga spetsialist viib läbi algtaseme hindamise RFK alusel. 2 nädala jooksul 3 tundi.
 • Sekkumise I etapp, kestvus 12 nädalat – individuaalteenused
 • Sekkumise II etapp, kestvus 12 nädalat – individuaal- ja grupiteenused
 • Tulemuste hindamine vahetult programmi lõpus iga spetsialisti poolt ja kokkuvõtete tegemine. 2 nädala jooksul 6 tundi.
 • Tulemuste hindamine 6 kuud pärast programmi lõppu.

Oodatavad tulemused kliendi jaoks:

 • Klient mõistab oma tervislikku seisundit ja on motiveeritud ise oma tervist hoidma
 • Kliendil ei ole hirmu olla aktiivne ja sooritada erinevaid tegevusi. Ta oskab kasutada valuvabasid liikumisi.
 • Kliendi stressitase on vähenenud, ta on emotsionaalselt tasakaalukam, tema suhted on paranenud.
 • Kliendi liikumisaktiivsus ja koormustaluvus on paranenud, tema töövõime on tõusnud.
 • Valu ei häiri kliendi igapäevatoiminguid ja töötamist

Teenused toimuvad Tartus, VIREO nõustamise ja grupitöö ruumides. Vajadusel toimub töökeskkonna hindamine ja nõustamine töökohal.

 • Aleksadri 8, Passaaži hoone Tartu kesklinnas
 • Turu 2, Tasku Meditsiinikeskuses Tartu kesklinnas
 • Ihaste tee 7, A Le Coqi spordimajas, Tartus Annelinnas

Programmiga liitumine

 • liituda saavad vähenenud töövõimega inimesed
 • tööealised inimesed, kes töötavad, on töötud või õpivad
 • liituda saavad inimesed, kellel on kroonilised valud, mis on seotud lihas-skeletisüsteemiga
 • liituda saavad inimesed, kes on motiveeritud aktiivselt osalema rehabilitatsiooniprogrammis ning ellu viima spetsialistidega kokku lepitud eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi.

Lisainfo:

e-post: info@vireo.ee
tel: 5599 1100


REGISTREERUMINE

Ees- ja perekonnanimi (*)

Isikukood (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Töötukassa kliendi nr (*)

Asukoha eelistus
 Tasku Meditsiinikeskus - Turu 2 A Le Coqi spordimaja - Ihaste tee 7

Lisainfo (töötukassas püsistatud rehabilitatsiooni eesmärk ja muu info)

Olen teadlik, et töölase rehabilitatsiooni teenusele kehtib 24h loobumisereegel. Hilisemal broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel tuleb tasuda teenuse eest hinnakirja alusel