7-12 aastaste puuetega ülekaaluliste laste sotsiaalne rehabilitatsiooniprogramm

* tegemist on pilootprojektiga, mida rahastatakse ESF vahenditest. Osalejale on programm tasuta. 

Projekti eesmärgiks, et puudega laps oleks kehaliselt aktiivne, suhtleks eakaaslastega ja tuleleks toime stressiolukordadega. Sageli jääb puudega laps erinevatel põhjustel eakohastest tegevustest kõrvale, on vähem aktiivne või leevendab stressi liigse söömisega. Programmi eesmärgiks on puudega lapse kehakaal kontrolli alla saada ja suunata nii last kui kogu perekonda jälgima tervisliku toitumise põhimõtteid. Eesmärkide saavutamiseks on võimalik kombineerida erinevaid teenuseid nii lapsele kui lapsevanematele.

Programmi sihtgrupiks  on 7-12 aastased lapsed. Piloot projektis on võimalik osaleda ka lastel, kellel pole puuet vormistatud, kuid on ülekaalulised.

Programm ei sobi lastele:

 • kellel on ulatuslikud piirangud kehalise aktiivsuse osas. Raviarst on keelanud ära kehalise aktiivsuse terviseprobleemide tõttu, nt südamelihasepõletik, millest pole veel taastutud, operatsioonid mille järel on nõutud kehalise aktiivsuse oluline piiramine, vähkkasvajate pooleli olev ravi jt haigused. 
 • kelle ülekaal tuleneb ravimite kõrvaltoimest või sellisest haigusest, mille puhul tervisekäitumise mõju ülekaalule on teisejärguline
 • kellel on psüühikahäire
 • kellel on raske või sügav nägemispuue
 • kes kuulmispuude tõttu kasutab suhtlemiseks ainult viipekeelt

Programmis osalemise eelduseks on, et nii laps kui pere mõistavad programmi sisu, mahukust ja eesmärki ning on motiveeritud pingutama. Tegemist on programmiga, mis eeldab lisaks lapsele kindlasti ka lapsevanema(te) osalemist.


PROGRAMMI AJAKAVA

 • August 2017 – toimub alghindamine.
  • Esimene kohtumine toimub psühholoogi ja sotsiaaltöötajaga, kes vestluse ja testide abil hindavad valmisolekut programmis osalemiseks ning selgitavad välja probleemid ning ressursid nende lahendamiseks.
  • Järgmiseks toimub kohtumine füsioterapeudi, kes hindab lapse füüsilist arengut ja eripedagoogiga, kes hindab lapse kognitiivset arengut.
  • Toitumisest ülevaate saamiseks tuleb täita 1-2 nädalat toitumispäevikut ning liikumisaktiivsuse kohta andmete saamiseks anname kasutada aktiivsusmonitori Polar A300.
 • September 2017 kuni mai 2018 – programmis osalemine
  • Füsioteraapia grupis ehk Laste Tervisekooli treeningutel osalemine vähemalt 2x nädalas A. Le Coqi spordimajas või Tamme staadionil – kohustuslik (laps)
  • Pere treeningud reedeti A. Le Coqi spordimajas kell 17:30-18:30. Samal ajal on treening nii lastele kui lastevanematele. Treeninguid viivad läbi kaks juhendajat. Osaliselt tehakse trenni koos, osaliselt eraldi – kohustuslik vähemalt 2x kuus (laps ja lapsevanem(ad))
  • Indviduaalne füsioteraapia – vajadusel (laps)
  • Psühholoogi pereteenus, toetamaks muutuste elluviimist – vähemalt 3x programmi jooksul kohustuslik (laps ja lapsevanem(ad))
  • Sotsiaaltöötaja grupiteenus, lapsevanemate kogemuste vahetamiseks ja üksteise toetamiseks – toimub kokku 5x programmi jooksul, kõik korrad on kohustuslikud (lapsevanem(ad))
  • Eripedagoogi individaalteenus lapse kognitiivse arengu toetamiseks – vajadusel (laps)
  • Toitumis-, liikumis- ja treeningnõustamine – programmi alguses on töö intensiivsem, hiljem on võimalik ka e-kirja teel info vahetus. (laps ja lapsevanem(ad))
  • Perede matkapäevad toimuvad 6x programmi jooksul (oktoober, november, jaanuar, veebruar, märts, aprill). Matkapäevad toimvad laupäeviti ja kuupäevad pannakse paika septembri alguses, et oleks võimalik pikalt oma tegemisi ette planeerida)
 • Juuni 2018 toimub lõpphindamine, kokkuvõtete tegemine.

PROGRAMMI OODATAVAD TULEMUSED

 • Lapse ja pere kehaline aktiivsus on suurenenud. Lapse nädala keskmine liikumisaktiivsus on vähemalt 12 tuhat sammu, täiskasvanud pereliikmetel nädala keskmine liikumisaktiivsus vähemalt 8 tuhat sammu.
 • Laps käib regulaarselt treeningutel ja see tegevus ei ole talle vastumeelne ning perega võetakse ette ühiseid aktiivseid tegevusi iganädalaselt.
 • Lapse kehakaal on saadud kontrolli alla, kehamassiindeks on vähenenud 10% või rohkem.
 • Laps suudab toime tulla stressiolukordadega või küsida abi täiskasvanutelt.
 • Lapse suhted eakaaslaste ja pereliikmetega on head. Lapsel on sõpru kellega vabal ajal koos aega veeta ja pereliikmetega on suhted pingevabad.
 • Laps mõistab, milline on hea tervisekäitumine ja suudab enamasti seda jälgida kehalise aktiivsuse, toitumise ja une osas.
 • Kui lapsel oli programmi sisenedes motoorse ja kognitiivse arengu mahajäämus võrreldes eakaaslastega, siis programmi jooksul on mahajäämus vähenenud.

LISAINFO

Silja Orula, rehabilitatsioonimeeskonna juht – silja.orula@vireo.ee, tel: 5557 5450

Merle Leiner, tegevjuht – merle.leiner@vireo.ee, tel: 5511 9900


REGISTREERUMINE PROGRAMMI

Lapse ees- ja perekonnanimi (*)

Lapse isikukood (*)

Lapsevanema ees- ja perekonnanimi (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Kas lapsel on puue? (*)
 jah ei

Lapse pikkus? (*)

Lapse kehakaal (*)

Palun kirjeldage lühidalt, miks soovite programmis osaleda


HANKE_logod