Mõjuval põhjusel on võimalik vahetada rehabilitatsiooniteenuse osutajat. Selleks, et teenuse osutajat vahetades ei satuks inimene uuesti teenuse järjekorda, tuleb sotsiaalkindlustusametile (SKA) esitada teenuse osutaja vahetamise avaldus, mitte rehabilitatsiooniteenuse taotlus. Eelmine teenuse osutaja, kelle juurest soovitakse teise teenusepakkuja juurde üle minna, peab sellisel juhul jätma teenuse osutamise arve jätkuvaks. Kui eelmine teenuse osutaja esitab teenuste eest sotsiaalkindlustusametile teenuse lõpuarve, siis sulgeb  sotsiaalkindlustusamet otsuse oma  infosüsteemis ning inimene peab esitama uue taotluse teenusele saamiseks, mis tähendab uuesti teenuse järjekorda võtmist. Teenuse vahetamise avaldus võib olla esitatud vabas vormis, aga kindlasti peab see sisaldama:

  • põhjendust, miks teenuseosutaja vahetamine on vajalik,
  • teenuse saaja nime
  • teenuse saaja isikukoodi
  • millisesse  asutusse  soovitakse  üle  minna.

Sotsiaalkindlustusamet  hindab  pärast  avalduse saamist, kas teenuseosutaja vahetamine on põhjendatud ning iga juhtumit vaadeldakse eraldi. Kui  põhjendus  on  mõjuv,  palutakse  eelmiselt  teenuseosutajalt  teavituskirja,  et nende  poolt rohkem arveid ei esitata ning seejärel väljastatakse inimesele uus suunamisotsus uue teenuseosutaja jaoks. Vahetamise avalduse alusel tehakse suunamisotsus ilma järjekorda võtmiseta, ning see kehtib kuni selle otsuse lõpuni, mille alusel inimene teenust esialgselt saama hakkas.

Küsimuste korral ühendust võtta meie rehabilitatsioonimeeskonna juhi Silja Orulaga.

e-post: silja.orula@vireo.ee
tel: 55 57 54 50