Tööalast rehabilitatsiooni on õigus saada tööealistel (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimestel. Inimestel, kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud). Inimestel, kellel puude või haiguse tõttu esinevad mitmed takistused/piirangud tööle asumisel või töökoha säilitamisel. Inimestel, kellel puude või haiguse tõttu esinevad mitmed takistused/piirangud õppima asumisel või õpingute jätkamiseks (16-aastased ja vanemad).


TEENUSED

 • FÜSIOTERAAPIA

– lihas-luukonna vaevused;
– neuroloogilised probleemide (insult, parkinson, sklerosis multiplex jt. haigused);
– krooniline valu (peavalud, seljavalud jne.)
– südamehaigused;
– kopsufunktsiooni häired;
– abivahendite kohandamine
– töökeskkonna kohandamine ja nõustamine töövõtete osas
– toitumisnõustamine

Füsioterapeudid: Monika Miilvee (eesti, vene ja inglise keeles), Marilin Sillaste (eesti keeles), Aide Kann (eesti keeles) Ivi Vaher (eesti, vene ja inglise keeles)

 • TEGEVUSTERAAPIA

– igapäevaelu (ADL) toimingute õpetamine, (nt toimetulek isikliku hügieeniga, toidu valmistamine, asjaajamised väljaspool kodu)
– abivahendite kohandamine
– töökeskkonna kohandamine ja nõustamine töövõtete osas
– peenomotoorika arendamine

Tegevusterapeut: Dmitri Hripunov (eesti ja vene keeles)

 • PSÜHHOLOOGI VASTUVÕTT

– madal motivatsioon;
– madal enesehinnang;
– muutuste toetamine;
– stressiga toimetulek;
– emotsioonide juhtimine;

Psühholoog: Edith Ainsalu (eesti ja inglise keeles)

 • SOTSIAALTÖÖTAJA TEENUS

– majanduslik toimetulek;
– info teenuste ja toetuste kohta;
– töö tugivõrgustikuga;
– sotsiaalsete oskuste õpe;
– toimetulek sõltuvuskäitumisega;
– toimetulek viha ja ärevusega;
– töö lähi- ja tugivõrgustikuga;

Sotsiaaltöötajad: Kätlin Servet (eesti ja vene keeles), Jelena Nikitina (eesti ja vene keeles). Mõlemad sotsiaaltöötajad on läbinud ka pereteraapia koolituse.

 • ERIPEDAGOOGI TEENUS

Eripedagoog: Eike Müürsepp (eesti ja vene keeles)

 • LOGOPEEDI TEENUS

Logopeed: Marit Tolmusk (eesti keeles)


REGISTREERUMINE HINDAMISELE TÖÖTUKASSAS

Kohtumisaja saamiseks Töötukassa juhtumikorraldajaga võite helistada Töötukassa infotelefonile 15501 või leida vajaliku info Töötukassa veebilehelt https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused.

Kokkulepitud ajal hindab juhtumikorraldaja Teie rehabilitatsiooniteenuse vajadust. Koos juhtumikorraldajaga püsitatakse rehabilitatsiooni eesmärgi. Edasi tuleb suunduda rehabilitatsiooniasutusse.


REGISTREERIMINE TEGEVUSKAVA KOOSTAMISEKS

7. päeva jooksul pärast töötukassa hindamisest saate kokku leppida aja rehabilitatsiooniasutuses tegevuskava koostamiseks:

    • tel: 5599 1100
    • e-post: info@vireo.ee

TEGEVUSKAVA KOOSTAMINE

Pärast seda kui olete registreerunud meie juurde teenusele tegevuskava koostamiseks, lepime teiega kokku kohtumised spetsialistidega. Spetsialistede valik sõltub teie vajadustest. Tegevuskava koostatakse 2 nädala jooksul ning esitatakse seejärel Töötukassale kinnitamiseks. Pärast tegevuskava kinnitamist alustatakse teenuste osutamisega vastavalt tegevuskavale. Vajadusel saab tegevuskava muuta.


TEENUSTEL OSALEMINE

Alustame teenuste osutamisega kohe, kui Töötukassa juhtumikorraldaja on tegevuskava kinnitanud. Reeglina saab teenusele umbes 4 nädalat pärast esmast registreerumist.


ASUKOHT

TARTU, TURU 2 – TASKU MEDITSIINIKESKUS – FÜSIOTERAPEUDI VASTUVÕTT

TARTU, ALEKSANDRI 8 II korrus – PSÜHHOLOOGI, ERIPEDAGOOGI, LOGOPEEDI, SOTSIAALTÖÖTAJA JA FÜSIOTERAPEUDI VASTUVÕTT

TARTU, IHASTE TEE 7 – A. LE COQi SPRODIMAJA – FÜSIOTERAPEUDI VASTUVÕTT, FÜSIOTERAAPIA GRUPITEENUS

TARTU, TAMME PST 1 – TAMME STAADION – FÜSIOTERAAPIA grupitreenus