Tööalast rehabilitatsiooni on õigus saada tööealistel (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimestel. Inimestel, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime. Inimestel kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud). Inimestel, kellel puude või haiguse tõttu esinevad mitmed takistused/piirangud tööle asumisel või töökoha säilitamisel. Inimestel, kellel puude või haiguse tõttu esinevad mitmed takistused/piirangud õppima asumisel või õpingute jätkamiseks (16-aastased ja vanemad).


SIHTRÜHM

Vähenenud töövõimega inimestele vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad.

Kliendid, kellel esinevad:
– lihas-luukonna vaevuste;
– neuroloogiliste probleemide;
– krooniline valu
– südamehaigused;
– kopsufunktsiooni häired;
– madala motivatsiooni ning madal enesehinnang

Kliendi, kes vajavad:
– abivahendeid
– töökeskkonna kohandamist
– nõustamist tööellu sisenemisel


REGISTREERUMINE HINDAMISELE TÖÖTUKASSAS

Kohtumisaja saamiseks Töötukassa juhtumikorraldajaga võite helistada Töötukassa infotelefonile 15501 või leida vajaliku info Töötukassa veebilehelt https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused.

Kokkulepitud ajal hindab juhtumikorraldaja Teie rehabilitatsiooniteenuse vajadust. Koos juhtumikorraldajaga püsitatakse rehabilitatsiooni eesmärgi. Edasi tuleb suunduda rehabilitatsiooniasutusse.


REGISTREERIMINE TEGEVUSKAVA KOOSTAMISEKS

7. päeva jooksul pärast töötukassa hindamisest saate kokku leppida aja rehabilitatsiooniasutuses tegevuskava koostamiseks:

  • tel: 5599 1100
  • e-post: info@vireo.ee

TEGEVUSKAVA KOOSTAMINE

Tegevuskava koostamine toimub meeskonna hindamisena. Meeskond on kokku pandud vastavalt teie probleemidele. Hindamisel selgitatakse koostöös Teiega välja probleemid, vaadatakse üle juhtumikorraldajaga seatud eesmärk ja planeeritakse tegevused. Valmis tegevuskava edastatakse teile tutvumiseks 2 nädala jooksul alates teie hindamisest koos ajakavaga teenustel osalemiseks. Teie poolt heaks kiidetud tegevuskava edastatakse teie juhtumikorraldajale. Töötukassa kinnitab tegevuskava ja seejärel saame alustada rehabilitatsiooniteenuste osutamisega.


TEENUSTEL OSALEMINE

Alustame teenuste osutamisega kohe, kui Töötukassa juhtumikorraldaja on tegevuskava kinnitanud.


ASUKOHT

TARTU, ALEKSANDRI 8 II korrus – PSÜHHOLOOGI, ERIPEDAGOOGI, SOTSIAALTÖÖTAJA JA FÜSIOTERAPEUDI VASTUVÕTT

Tänaval parkimine 90 minutit TASUTA. E-R kell 8:00-18:00 iga järgnev tund 1 euro – piirkond B60.

Lihtne viis parkimise eest tasumiseks on saata SMS lühinumbrile 1902 järgmises formaadis: auto number, tühik, parkimispiirkonna tähis nt. 555NUM B60. Lõpetamiseks helistada 1903. Infotelefon 1910.

Parkimine_Tartus

TARTUS,  A. Le Coq SPORT spordimajas (Ihaste tee 7 – ruum 104) – FÜSIOTERAAPIA individuaal ja grupiteenus

Tartus, Tamme staadionil väljas ja saalis (Tamme pst 1) – FÜSIOTERAAPIA grupitreenus