Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on valmistada tervisest tuleneva takistusega inimene ette tööeluks ning toetada tema tööle asumist või töötamise jätkamist.

Tööalast rehabilitatsiooni on õigus saada tööealistel (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) inimestel, kellel puude või haiguse tõttu esinevad mitmed takistused/piirangud tööle asumisel või töökoha säilitamisel.

 • vähenenud töövõimega inimesed, kes õpivad, töötavad või on töötud
 • puuduva töövõimega inimested, kes töötavad

Tööalase rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Töötukassa maksimaalselt 2500 eurot tegevuskava kohta.

Tööalane rehabilitatsioon sobib kui:

 1. Sul on krooniline terviseprobleem, mille tõttu on töövõime vähenenud ja mis on kestnud üle 6 kuu
  • peavalu, pinged kaela- ja õlavöötme piirkonnas,
  • seljavalu,
  • liigesvalud
  • käte suremine või lihaskrambid
  • oled tööl või pärast tööd tugevalt väsinud
  • tunned, et oled pinges, iga pisiasi ärritab
  • jne…
 2. Sa oled oma terviseprobleemiga käinud arsti juures, st sinu terviseprobleemid on dokumenteerid
 3. Sa soovid leida leevendust oma tervisemuredele ja oled ise valmis aktiivselt osalema tööalase rehabilitatsiooni programmis

Tööalane rehabilitatsioon koosneb alati kahest või rohkemast alljärgnevast teenusest:

FÜSIOTERAAPIA

Füsioteraapia individuaalteenused:

 • lihas-luukonna vaevused;
 • neuroloogilised probleemide (insult, parkinson, sklerosis multiplex jt. haigused);
 • krooniline valu (peavalud, migreen, seljavalud jne.);
 • südamehaigused (kõrge vererõhk, infarkt);- kopsufunktsiooni häired;
 • onkolooglised haigused;
 • turse probleemid;
 • abivahendite kohandamine;
 • töökeskkonna kohandamine ja nõustamine töövõtete osas;
 • toitumisnõustamine

Füsioteraapia grupitreenused:

 • süvalihas- ja venitustreeningud
 • südametreeningud
 • seljatreeningud

TEGEVUSTERAAPIA

 • igapäevaelu (ADL) toimingute õpetamine, (nt toimetulek isikliku hügieeniga, toidu valmistamine, asjaajamised väljaspool kodu)
 • abivahendite kohandamine
 • töökeskkonna kohandamine ja nõustamine töövõtete osas
 • peenomotoorika arendamine

PSÜHHOLOOGI VASTUVÕTT

 • madal motivatsioon;
 • madal enesehinnang;
 • muutuste toetamine;
 • stressiga toimetulek;
 • emotsioonide juhtimine;
 • ärevusega toimetulek;

VAIMSE TERVISE ÕE VASTUVÕTT

 • uneprobleemid;
 • vaimse tervise alane nõustamine ja eneseabi tehnikate õppimine

SOTSIAALTÖÖTAJA TEENUS

 • majanduslik toimetulek;
 • info teenuste ja toetuste kohta;
 • töö tugivõrgustikuga;
 • sotsiaalsete oskuste õpe;
 • toimetulek sõltuvuskäitumisega;
 • toimetulek viha ja ärevusega;
 • töö lähi- ja tugivõrgustikuga;

ERIPEDAGOOGI TEENUS

LOGOPEEDI TEENUS

KOGEMUSNÕUSTAMINE

ÕENDUSALANE NÕUSTAMINE

ARSTI NÕUSTAMINE


REGISTREERUMINE HINDAMISELE TÖÖTUKASSAS

Kohtumisaja saamiseks Töötukassa juhtumikorraldajaga võite helistada Töötukassa infotelefonile 15501 või leida vajaliku info Töötukassa veebilehelt https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused.

Kokkulepitud ajal hindab juhtumikorraldaja Teie rehabilitatsiooniteenuse vajadust. Koos juhtumikorraldajaga püsitatakse rehabilitatsiooni eesmärgi. Edasi tuleb suunduda rehabilitatsiooniasutusse.


REGISTREERIMINE TEGEVUSKAVA KOOSTAMISEKS

7. päeva jooksul pärast Töötukassa hindamisest saate kokku leppida aja rehabilitatsiooniasutuses tegevuskava koostamiseks:

 • tel: 5599 1100
 • täites all oleva registreerimisvormi, võtame teiega ühe tööpäeva jooksul ühendust

  Ees- ja perekonnanimi (*)

  Isikukood (*)

  e-posti aadress (*)

  telefoni number (*)

  Töötukassa kliendi nr (*)

  Asukoha eelistus tegevuskava koostamiseks

  Raatuse Tervisekeskus - Raatuse 21Tartu Tervisekeskus - Mõisavahe 34c

  Lisainfo (töötukassas püsistatud rehabilitatsiooni eesmärk ja muu info)

  Olen teadlik, et töölase rehabilitatsiooni teenusele kehtib 24h loobumisereegel. Hilisemal broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel tuleb tasuda teenuse eest hinnakirja alusel