Psühholoogi vastuvõtule ootame kui:

 • tunnete hirmu ja ärevust
 • teil on stress ja/või uneprobleemid
 • teil on depressioon
 • tunnete, et teil on madal enesehinnang
 • teil on raskused emotsioonidega toimetulekul
 • teil on abi vaja leinaga toimetulekuks
 • teil on olnud suuri muutusi elus
 • on pingelised peresuhted
 • teil on käitumisraskustega laps või nooruk

Psühholoog kasutab nõustamisel erinevaid meetodeid, et välja selgitada probleem(id) ja viib läbi nõustamist.


Psühholoogi teenust pakume:

 • Raatuse Tervisekeskus, Raatuse 21
 • Tartu Tervisekeskuses, Mõisavahe 34c,
 • kaugnõustamisena kliendile sobival viisil