Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala ning läbinud nii pereteraapia 3. astme pädevuskoolituse kui ka loovteraapia meetodi “Töö saviväljal” pika väljaõppe. Olen viimased 9 aastat töötanud erinevate sihtgruppidega – inimestega elukaare erinevates etappides, samuti erivajadustega laste ja noortega. Psühholoogiat läksin õppima seetõttu, et inimkäitumise tundmaõppimine, aga samas ka teiste abistamine on mulle alati südamelähedasteks teemadeks olnud. Läbitud teraapiaväljaõpped ja kindlasti ka isiklikku arengusse panustamine on eelnevat vaid kinnitanud.

Vabal ajal olen mitmeid aastaid olnud kaasatud vabaharidusliku projektkooli arendusse, mille eesmärgiks on edendada uutlaadi teadvusharidust.  Seega pööran ka töövälisel ajal rõhku nii vaimse tervise kui ka säästliku eluviisi edendamisele, mille oluliseks osaks on ka muutmist vajavate hoiakute ja mõttemustrite tervendamine. Tervisedenduse valdkond on mulle ka muude tegevuste käigus alati oluline olnud. Vabal ajal meeldib mulle veel tegeleda liikumiskunstiga ja kõik muusikaga ning teadmiste omandamisega seonduv on samuti hingelähedane.

Minu töömeetodid

  • Pereteraapia
  • Paariteraapia lähtuvalt pereteraapia väljaõppest.
  • Individuaalne nõustamine – täiskasvanutele ja noorukitele.