Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal, lisaerialadeks on eripedagoogika ja sotsiaaltöö. Oma töös nõustajana ja koolitajana rakendan lahenduskeskse lühiteraapia, kognitiivse käitumisteraapia, motiveeriva intervjueerimise ja kunstiteraapia võtteid.