Vaimse tervise õde hindab ja analüüsib terviseriske, nõustab patsienti ja tema lähedasi, õpetab eneseabivõtteid, vajadusel suunab edasi psühholoogi, kliinilise psühholoogi või psühhiaatri juurde.

Vaimse tervise õe vastuvõtule ootame kui:

  • tunnete hirmu ja ärevust
  • teil on stress ja/või uneprobleemid
  • teil on depressioon
  • teil on kroonilisest valust tingitud stressi ja ärevus

Vaimse tervise õe vastuvõtt sisaldab:

  • terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine;
  • patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine;
  • elustiilinõustamine, eneseabivõtete ja erinevate teraapiavormide tutvustamine koos võimalike edasisuunamiste soovitustega;
  • ravimiinfo jagamine, raviskeemi järgimise ja ravi kõrvaltoimete hindamine ja jälgimine, ravi jätkamise vajalikkuse hindamine.

Vaimse tervise õe vastuvõtud toimuvad Raatuse Tervisekeskuses, Raatuse 21

REGISTREERUMINE

Ees- ja perekonnanimi (*)

Isikukood (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Lisainfo (pöördumise põhjus)

Kust saite infot Vireo teenuste kohta?

Olen teadlik, et psühholoogi teenusele kehtib 24h loobumisereegel. Hilisemal broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel tuleb tasuda teenuse eest hinnakirja alusel