Teenust osutame Raatuse Tervisekeskuses, Raatuse 21