Me usume, et organisatsioonid, kes väärtustavad oma töötajaid, kasutavad parimaid praktikaid ning motiveerivat töökeskkonda.

Pakume konsultatsioone ettevõtte tervisepoliitika väljatöötamisel.

  • aitame kaardistada hetkeolukorda ja vajadused
  • planeerime samm sammult praktilised tegevused
  • aitame planeeritud tegevused ellu viia
  • hindame tulemuslikkust