Tööfüsioteraapia on füsioteraapia valdkond, mis tegeleb töökeskkonna riskide hindamisega ning töökoha kohandamisega, et säästa töötajate tervist. Töökeskkond peab lähtuma töötaja vajadustest, mitte vastupidi. Hästi planeeritud töökeskkonnas on töötajal hea tööd teha, ta on produktiivsem ja tema tervis ei halvene.

Mida teeb füsioterapeut töökeskkonnas?

  • Tööga seotud riskifaktorite hindamine
  • Tööasendite ja -võtete korrigeerimine
  • Ergonoomiliste töövõtete alane koolitamine sh raskuste tõstmine
  • Tervisedendus töökohal (kehalise aktiivsuse programmide koostamine, toitumisnõustamine)
  • Spetsiaalsete harjutuste õpetamine individuaalselt või grupis
  • Massaaž
  • Tööle naasmise programmide koostamine
  • Abivahendite alane nõustamine

Kas tööfüsioteraapiast on kasu?

Tööfüsioteraapia abil on võimalik vähendada krooniliste lihas-skeletisüsteemi probleemide tõttu töölt puudutud päevi ja probleemide taasteket. Samuti on hästi planeeritud kehalisest aktiivsust ja tervislikust toitumist töökohal abiks töötajate töömotivatsiooni tõstmisel, samuti tervise hoidmisel.

Kõige parem tulemus on võimalik saavutada, kui kogu ettevõttes tehakse töötajate terviseaudit, kus on välja toodud:

  • erinevate töökohtade riskid ja nende maandamise võimalused
  • soovituslik programm töötajate terviseseisundi säilitamiseks/parandamiseks

Samuti on sekkumisel suurem mõju, kui on kaasatud suurem osa töötajaskonnast. Väga hea mõte on tööfüsioteraapia protsessi kaasata ka need töötajad, kellel veel ei ole märgata töökeskkonnast tulenevaid probleeme. Ennetustöö on igal juhul alati efektiivsem.


FÜSIOTERAPEUDI KONSULTATSIOONI TELLIMINE

e-post: info@vireo.ee
tel: 55 99 11 00


SULLE VÕIB VEEL HUVI PAKKUDA MEIE AJAVEEB