Igal perearstid on teraapiafond, mille rahaline maht 3-10% pearahast. See on raha, mida perearstid ei saa endale vaid vahendavad teenuse osutamiseks.

Teraapiafondist saab perearst tasuda:

  • füsioteraapia kulud
  • kliinilise logopeedi kulud
  • kliinilise psühholoogi kulud

Füsioteraapia osas on võimalik teraapiafondist tasuda:

Selleks, et teraapiafondi kulul füsioteraapiasse tulla peab perearst andma digitaalse või paberkandjal saatekirja.  

Füsioteraapia teenust saavad teraapiafondi raames osutata ettevõtted, kelle on olemas tervishoiuteenuse osutamise luba. VIREO (OÜ M.R. Therapy) omab ka tervishoiuteenuse osutamise luba L02970 ja kõik meie spetsialistid omavad kutsealast kõrgharidust ja/või kutsetunnistust.

Lisainfo teraapiafondi kohta on haigekassa kodulehel:

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/perearstile/teraapiafond

Esmase aja füsioterapeudi juurde saab alati nädala jooksul, sageli ka kiiremini.