Teenused ettevõtetele

Kas sina tead, kuidas mõjutab töökeskkond sinu või sinu töötajate tervist? Kas töötajad kasutavad õigeid töövõtteid või saaks midagi paremaks muuta, et hiljem ei peaks tegelema terviseprobleemidega?

Füsioterapeut tegeleb tööfüsioteraapia raames töökeskkonna ergonoomika hindamisega, et välja selgitada kitsaskohad töökohal ja leida lahendused, mis säästaksid töötajate tervist. Lisaks ergonoomika küsimustele tegeleme ka töötajate tervise teemadega laiemalt, sest üksi sellest on natuke vähe, kui tööasend on õige, aga igapäevane liikumisaktiivus on väga madal, toitumine ebaregulaarne ja ühekülgne ning uneaega napib. Seega peame oluliseks, et nõustamine toimub laiemalt kui ainult töökoha ergonoomiseks muutumine.

Pakume ettevõtetele:

  • töökeskkonna hindamist, luu- ja lihaskonna haiguste tekke seisukohast
  • töökeskkonna alast nõustamist
  • tööfüsioteraapiat ehk spetsiaalseid harjutusi
  • tööalase rehablitatsiooniteenuse tutvustamine ja elluviimine töökohal
  • tervisepäevade läbiviimist töötajate terviseteadlikkuse parandamiseks
  • treeninguid, mis aitavad maandada pingeid ja keha vormis hoida
  • töötajate terviseprogrammi väljatöötamist, mille raames pakume välja lahendusi, ettevõtte töötajate tervisega seotud eesmärkide saavutamiseks.

Järjest rohkemad ettevõtted pakuvad oma töötajatele erinevaid tervisega seotud soodustusi ja teenuseid, kuid ei hinda nende sekkumiste reaalset mõju. Näiteks massaaži teenuse pakkumine iseenesest ei muuda oluliselt töötajate tervislikku seisundit, sest massaaži käigus ei tegeleta juuriprobleemiga vaid sümptomitega. Mõistagi loob see mõneks ajaks hea enesetunde ja korraks tundub, et olukord ongi parem, aga üldjuhul ei ole see tulemus siiski püsiv, ilma täiendava treeninguta.

Tööfüsioteraapia eesmärgiks on leida igale töötajale sobivad tööasendid ja -võted ning nõustada tervisekäitumise osas. 

Terviseprobleemi lahendamiseks on tavaliselt vajalik:

  • muuta tööasendit ja/või -võtteid;
  • leida ülesse nõrgad kohad töötaja seleti-lihassüsteemis ning tervisekäitumises (lühenenud lihasgrupid, pinged lihastes, muutused kehahoius, kitsaskohad tervisekäitumises, ülekaal jne)
  • leida sobivad aktiivsed tegevused (spetsiaalsed harjutused ehk terapeutilised harjutused ning treeningud)

Sinna juurde on väga hea kombineerida ka massaaži, kinesioteipimist jms. Aga oluline roll on ikkagi ise aktiivne olemisel.

Tööfüsioteraapia põhimõte on: SEISA PÜSTI, ISTU VÄHEM, LIIGU ROHEKM

Kutsuge meid oma ettevõttesse kohale ja vaatame koos üle, kas ja mis vajaks muutmist.Blogi

VIREO ajaveebist leiab nõuandeid füsioteraapia, treeningute, toitumise ja puhkamise teemadel.